Cleanroom – najważniejsze informacje

Cleanroom ma zamontowane zespoły filtrów ze zintegrowanymi wysokowydajnymi filtrami, które zasysają powietrze, filtrują je i wdmuchują do pomieszczenia czystego pod żądanym ciśnieniem. Przepływ powietrza o niskiej zawartości cząstek stałych, zwany również „przepływem laminarnym”, wypiera powietrze zawierające cząstki stałe w pomieszczeniu czystym i kieruje je z powrotem do ścian recyrkulacyjnych przez otwory wylotowe w podłodze.

Cleanroom a pracownicy

Z pewnością zwracasz uwagę na odpowiednią do pomieszczeń czystych odzież i wyposażenie w swojej firmie. Ale co z czynnikiem ludzkim? Często to sami pracownicy zanieczyszczają pomieszczenia czyste – nie zdając sobie z tego sprawy. Mimo masek na twarz, kombinezonów i butów do pomieszczeń czystych, najmniejsze cząstki i przylegające do nich mikroorganizmy przedostają się do pomieszczeń czystych. Źródła zanieczyszczeń takie jak makijaż, biżuteria i przedmioty osobiste są niedoceniane. Lepiej się postaraj. Wiele zależy też od sprzętu do pracy. Dostępny w handlu papier i przybory do pisania nie są jedynymi potencjalnymi źródłami zanieczyszczeń. Należy znaleźć odpowiedniki nadające się do pomieszczeń czystych. Szybkie założenie kombinezonu i rękawic oraz skradanie się – brzmi łatwo, ale nie jest. Konieczne jest stworzenie świadomości cleanroomu. W ślad za tym idzie odpowiednie zachowanie. Pospieszne i niekontrolowane ruchy powodują na przykład wzniecanie cząstek, które są już obecne i mogą osadzać się na wrażliwym produkcie. Zoptymalizuj swoje procesy i zmniejsz ilość odpadów.

Cleanroom a materiały

Cleanroom musi mieć powierzchnie odporne na ścieranie. Ustawiony sprzęt i urządzenia muszą tylko w minimalnym stopniu zakłócać laminarny przepływ powietrza. Części i maszyny, które mają być wniesione do cleanroomu muszą być wcześniej oczyszczone. Z reguły w pomieszczeniu czystym panuje nadciśnienie (wentylacja dodatnia). W szczególnych przypadkach pomieszczenia czyste pracują również z podciśnieniem, co zapobiega wydostawaniu się np. niebezpiecznych substancji lub patogenów na zewnątrz. Tak zwane urządzenia o przepływie laminarnym mogą również tworzyć warunkowo niskopylące i niskocząsteczkowe miejsca pracy, w których oczyszczony, pionowy lub poziomy przepływ powietrza oraz kurtyny zapewniają zmniejszenie stężenia cząstek w powietrzu, a tym samym osadów cząstek na produkcie. Stosowane procesy i typy systemów klimatyzacji mają na celu zapewnienie natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń z powietrza. W tym celu stosuje się niskoturbulencyjny przepływ wyporowy (przepływ laminarny). Wraz z zazwyczaj wielostopniową filtracją i dużym przepływem powietrza ma być zapewniona czystość powietrza.

Klucz do nowych klientów i rynków

Z przyczyn historycznych technologia pomieszczeń czystych nie zdobyła dotychczas uznania opinii publicznej jako niezależna branża. Powstała z wielu niezależnych rozwiązań technicznych w bardzo różnych sektorach, przez długi czas rozwijała się w ślad za przemysłem półprzewodników. Na początku lat 90-tych dostawcy technologii pomieszczeń czystych byli jeszcze uzależnieni od wzlotów i upadków produkcji mikroprocesorów. Ich gwałtowne cykle miały bezpośrednie odzwierciedlenie w sytuacji zamówień dostawców usług cleanroom. To, że branża uwolniła się od tej zależności, jest chyba jedną z najważniejszych zmian rynkowych ostatnich 20 lat. Udało się to osiągnąć, ponieważ dostawcy pomieszczeń czystych stopniowo zdobywali oparcie w coraz to nowych sektorach przemysłu. Obecnie zapotrzebowanie na technologię pomieszczeń czystych charakteryzuje się bardzo wieloma i bardzo różnymi obszarami zastosowań: Jest on potrzebny zarówno w przemyśle spożywczym, jak i lotniczym, przy produkcji mebli, jak i przy projektowaniu mikroprocesorów, w fabrykach samochodów, jak i w szpitalach. Wszędzie tam, gdzie w grę wchodzą cząsteczki – czy to kurzu, czy zarazków – technologia pomieszczeń czystych staje się niezbędnym czynnikiem produkcji.

Opublikowano w Inne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *