Jak przeprowadzić uszczelnienie kanalizacji?

Kanalizacja pozwala usuwać nieczystości z pomieszczeń mieszkalnych w szybki i prosty sposób. Rury ukryte są w ścianach, nie widzimy więc ich, co ma duże znaczenie estetyczne. Niestety nie mamy też możliwości w porę zareagować na ich pogarszający się stan, ponieważ nie ma sposobu by tego dokonać. Dlatego też bardzo często o uszkodzeniu dowiadujemy się w momencie, gdy na ścianie zaczynają pojawiać się brudne zacieki, a wraz z nimi okropny zapach. Uszczelnienie kanalizacji jest jednym ze sposobów na to, by zapobiec takiej sytuacji. Istnieją różne metody by dokonać uszczelnienia, nie zawsze konieczne jest demolowanie ścian pomieszczeń, skuwanie glazury, zdzieranie tapet ze ścian i tak dalej. Sprawdzamy w jaki sposób współcześnie można uszczelnić przeciekające rury.

Dawniej gdy technologia nie była tak mocno rozwinięta jak obecnie, by uszczelnić kanalizację konieczne było odkucie sporej części ściany, tak by dostać się do rury na całej długości. Nie istniały bowiem możliwości punktowego usuwania przecieków, stąd trzeba było wymienić cały odcinek uszkodzonego rurociągu. Jeżeli przechodził on przez strop na swojej trasie, problem stawał się jeszcze poważniejszy. Na szczęście te czasy już dawno za nami, ponieważ dzisiaj uszczelnianie kanalizacji można wykonywać na wiele bezinwazyjnych sposobów. Jednym z nich jest precyzyjna lokalizacja wycieku za pomocą specjalnych kamer termowizyjnych, a następnie odkucie tylko niewielkiego fragmentu tynku. Rura pokrywana jest w tym miejscu spoiwem, które po zastygnięciu tworzy całkowicie trwałą powierzchnię. Nie grozi nam więc ponowny przeciek, ani żaden inny problem z użytkowaniem danej rury kanalizacyjnej. Inną metoda jest wprowadzanie uszczelnienia do wnętrza rury, wykorzystując do tego celu odpowiednią aparaturę. Metoda ta, pomimo iż droższa i nie zawsze możliwa do zastosowania, pozwala na całkowite uniknięcie kucia w ścianach. Zazwyczaj używa się jej na głównych nitkach kanalizacji, gdzie rury są odpowiednio szerokie, by do wnętrza zmieściła się aparatura uszczelniająca.

Powyższe metody są również powszechnie wykorzystywane podczas naprawy kanalizacji miejskiej. Tam uszkodzenie rurociągu, zwłaszcza takiego gdzie ścieki transportowane są pod ciśnieniem, stwarza nie lada problem. Bywa, że trzeba wyłączyć z ruchu główne ciągi komunikacyjne, by rozkopać ulicę i wymienić uszkodzone rury. Wykorzystując uszczelnianie klimatyzacji współczesnymi metodami, nie ma konieczności stosowania tak niewygodnych, uciążliwych dla mieszkańców i ostatecznie o wiele droższych metod.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *